lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bidrag

Åsa Maria Hellman

Bild: Åsa Maria Hellman
ÅM Hellman
Oktoberbarn. Bokälskare. Förälder.
Skribent. Motionär. Taxägare.
Musikslukerska.

Mina tre dikter är ett utsnitt av vardagen. Varken mer eller mindre.