lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bidrag

Ana Porss

Bild: Ana Porss
Ana Porss är född 1960 och bor i Alingsås. Hon debuterade 2005 med en historisk roman "Utan fräls oss ifrån ondo". I hennes novell "Spindeln" ställs en kvinna inför beslutet att ge upp tilliten och lära av sina misstag.