lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bidrag

Åke Lasson

Bild: Åke Lasson
Hej.
Jag heter Åke Lasson, är 61 år och arbetar sedan 35 år som kirurg. Driften och önskan att skriva har gjort att jag sedan ett år går på Lunds Universitets författarskola och numera arbetar deltid. Mitt skönlitterära mål är att lyfta fram viktiga existentiella frågor baserat på min erfarenhet av svårt sjuka patienter. Livsviktiga frågor som rör både dig och mig när livet sätts på prov. I plötsliga, livshotande situationer mobilisera människan oanade och oväntade krafter. Den allvarligt cancersjukes förmåga att prioritera om i livet och verkligen leva, trots sin cancer, är sagolik. Det viktiga i livet blir övertydligt i dödens närhet och allvaret hjälper oss att fokusera på väsentligheter. Jag hoppas kunna lyfta fram dessa personers sanna livsöden för dig. Romanen jag nu skriver handlar om patienter jag mött, som lever kvar i mig med sin obändiga livskraft, sitt mod och sin livsglädje. Boken vittnar också om att vi som läkare och vårdpersonal blir starkt berörda. Vår ångest blir tydlig när vi handskas med människor i kris. Berättelsen "Pappas värsta otursdag" i antologin Bidrag handlar just om detta; existens, ångest och fokus. Läs och upplev! Det kunde ha varit du som drabbats.