lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Författarskolan

Ekonom, Författarskolan

Administrativt

Uppdrag

  • Ekonom för Arabiska, Barnlitteratur, Europastudier, Filmvetenskap, Filmvetenskap, Författarskolan, Författarskolan, Hebreiska, Japanska, Japanska, Jiddisch, Kinesiska, Kinesiska, Litteraturvetenskap, Litteraturvetenskap, Mellanösternstudier, Ryska, Teaterns teori och praktik, Teaterns teori och praktik samt Öst- och centraleuropakunskap

Ingalill Björk

Ekonom
Avdelningen för japanska och kinesiska
Filmvetenskap
Författarskolan
Litteraturvetenskap
Sektion 2
Sektion 5
Teaterns teori och praktik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingalill.bjorksol.luse

Telefon 046–222 97 91

Rum SOL:H303

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20