lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lärare och handledare

Bild: Lars Gustaf Andersson

Foto: Lars Gustaf Andersson

Lars Gustaf Andersson
Författare, professor i filmvetenskap

Lärare vid författarskolan

Lars Gustaf Andersson

Jag är professor i filmvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum. Jag undervisar och handleder på alla nivåer i ämnet och ägnar mig också åt forskning. För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om alternativ filmproduktion. En återkommande referenspunkt för mig är experimentfilmens villkor och där arbetar jag framför allt med historiskt material.

Jag har tidigare undervisat och handlett även inom litteraturvetenskapliga kurser, journalistik och svensklärarutbildning.

Vid sidan om mitt akademiska arbete skriver jag sedan 1980-talet poesi och har hittills utgivit sju diktsamlingar. Jag har skrivit en hel del essäistik, och recenserar sporadiskt skönlitteratur (framför allt poesi, till exempel i tidskriften Lyrikvännen). Jag sitter också med i Kvällspostens Thalia-jury som varje år delar ut pris för skånska scenprestationer.

På Författarskolan koordinerar och handleder jag de reflexionstexter som ska skrivas på kandidat- och magisternivåerna samt fungerar som en av många medbedömare av de skönlitterära examensarbetena.