lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lärare och handledare

Bild: Kestin Norborg

Foto: Sara Mac Key

Kestin Norborg
Författare

Lärare vid författarskolan

Kestin Norborg

Min väg mot att skriva skönlitteratur har varit lång och krokig och gått både via journalistik och musik, något som jag tror fortfarande påverkar mitt sätt att skriva och läsa.

1994 debuterade jag med en diktsamling, och efter ytterligare en samling med kortprosatexter kom min första roman, Min faders hus, som nominerades till Augustpriset och vann Sveriges radios romanpris.

Efter det har jag skrivit prosa: romaner och noveller, men med ett arbetssätt som liknar det jag hade när jag skrev poesi: jag utgår ofta från fragment, från bilder och korta scener som jag försöker skriva fram, och på ett mycket sent stadium sammanfogar till en längre berättelse. Min senaste roman heter Marie-Louise och kom 2015. Den är en fantasi över konstnären Carl Fredrik Hills syster, och utspelar sig bland annat i Lund, som är både min och syskonen Hills barndomsstad.

Förutom att arbeta som skrivarkurslärare och texthandledare har jag genom åren försörjt mig genom att arbeta som journalist, som teatermusiker, sitta i Litteraturstödsgruppen på Statens kulturråd, skriva kritik.

Numera är jag bosatt i Stockholm, men reser mer än gärna ner till mitt barndomslandskap, bland annat för att undervisa på Författarskolan.

Erfarenheten av hur en text kan växa, djupna, under ett textsamtal, eller hur författaren till en text med hjälp av andras läsningar kan få syn på något i sitt eget skrivande som förändrar det, utvecklar det, är det som bär mig genom det både slitsamma och roliga arbetet som texthandledare.

Jag arbetar både på grundkursen och på magisterutbildningen.