lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lärare och handledare

Bild: Boel GerellBoel Gerell
Författare, kritiker

Lärare vid författarskolan

Boel Gerell

I snart trettio års tid har jag arbetat med skrivande i olika former. Först som journalist, senare som kritiker och kulturredaktör, författare och lärare i litterär gestaltning och kulturjournalistik. Arbetet har varvats med utbildningar i skrivande; journalisthögskolan i Göteborg, författarlinjen på Biskops Arnö och Litterär gestaltning på Valand i Göteborg.

1996 debuterade jag som skönlitterär författare och 2003 började jag som lärare vid Författarskolan. Under fyra år ansvarade jag för kurser i litterär gestaltning och kulturjournalistik vid K3, Malmö högskola.

Som skönlitterär författare skriver jag kortprosa, noveller och romaner. Som kulturjournalist skriver jag essäer, kulturreportage och kritik och arbetar med såväl radio som dagspress. Som kritiker recenserar jag främst scenkonst (men även film och bildkonst). Jag har erfarenhet av redaktörsarbete från tidningar och förlag och har varit styrelsemedlem i Författarcentrum Syd och Publicistklubben Södra. Jag sitter med i juryn för scenkonstbiennalen Bibu och Thaliapriset.