lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Avgångsklasser och examensarbeten

Avgångsklass 2008

Den 9 juni var det Bokens dag och femte årskullen författarskolestudenter presenterade sina böcker i foajén på SOL (Språk- och litteraturcentrum). För mer information om respektive person och bok, klicka på bilden.

Bild: Lena Henningsson
Lena Henningsson
Bild: Lisa Hillborg
Lisa Hillborg
Bild: Veronica Härkönen
Veronica Härkönen
Bild: Kristofer Korovessis
Kristofer Korovessis
Bild: Henriikka Leppäniemi
Henriikka Leppäniemi
Bild: Petra Öhlin Lindeheim
Petra Öhlin Lindeheim
Bild: Therése Mellby
Therése Mellby
Bild: Kikki Nillasdotter
Kikki Nillasdotter
Bild: Linda Nilsson
Linda Nilsson
Bild: Anna Ocaña
Anna Ocaña
Bild: Nene Ormes
Nene Ormes
Bild: Oskar Skog
Oskar Skog
Bild: Gunnar Svebring
Gunnar Svebring
Bild: Therése Söderlind
Therése Söderlind
Bild: Steven Trolin
Steven Trolin
Bild: Linda Unnhem
Linda Unnhem