lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Fonetik

Vad innebär det att tala ett språk? Språket är den sida hos människan som mest särskiljer henne från djuren. Det är språket som är den yttersta förutsättningen för så gott som all mänsklig aktivitet, såväl social som teknisk. Men vad är det vi egentligen kan när vi behärskar ett språk? Ämnet lingvistik försöker att besvara denna fråga.

Lingvistik studeras inom två delämnen, allmän språkvetenskap och fonetik. Delämnet allmän språkvetenskap studerar de olika komponenterna och processer som kännetecknar språket, t.ex. hur ordstruktur, meningar, texter och tal kan beskrivas och förklaras, hur språket bearbetas under produktion och förståelse, hur det förändras, och hur det tillägnas. Delämnet fonetik behandlar frågor som rör det talade språket, t.ex. hur talapparaten fungerar, d.v.s. hur språkljud bildas, vad de består av och hur de uppfattas.

I samverkan med Humanistlaboratoriet vid Lunds Universitet kan studenter och forskare i lingvistik studerar olika aspekter hos den mänskliga kognitionen samt vilka mekanismer styr kommunikation. Med hjälp av experimentell utrustning i Humanistlaboratoriet kan studenter t.ex. undersöka hur språk bearbetas i hjärnan när människor lyssnar, skriver, och läser.

En utbildning i lingvistik kan leda till arbete inom flera olika områden. Förutom för en universitetskarriär som forskare och lärare i lingvistik, kan man ha mycket användning av ämnet i yrken som språklärare, översättare, journalist, datalog, logoped, audiolog, talpedagog, språkcoach, samt kognitiv psykolog. Andra områden där en utbildning i lingvistik kan tillämpas är tal- och språkteknologi, rättsfonetik, samt arbete inom underhållningsindustri, t.ex. datorspelutveckling. Eftersom lingvistik handlar om språk och kommunikation kan personer i alla yrken dra nytta av studier i lingvistik.

Masterprogram i språk-språkvetenskap med inriktning mot Allmän språkvetenskap eller Fonetik - 120 p

Programmet vänder sig till studenter med intresse för lingvistik (allmän språkvetenskap och fonetik). Programmets målsättning är att stärka studenternas kunskap om språk i bred mening och teoretiska förståelse av språkvetenskapliga frågeställningar. Programmet kan tjäna som en förberedelse för vidare akademiska studier eller för en kommande yrkesverksamet med anknytning till språk. Programmet vänder sig till studenter med svenska eller utländsk grundexamen.