lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Gamla tentamina

Engelska: tidigare skrivningar

ENGA03, Engelska: Grundkurs
ENGA21, Engelska: Fortsättningskurs
ENGK01, Engelska: Kandidatkurs
GEMA20, Engelska för tekniker