lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tidigare medarbetare

Hans Malmström

Hans Malmström har tidigare varit doktorand och postdoc här på engelska och SOL. Ni kan nu nå Hans Malmström via Göteborgs universitet/Chalmers och denna länk.

 

Hans Malmström is a former Ph.D. student and postdoctoral researcher at English and the Centre for Languages and Literature. You may now get in touch with Hans Malmström at Gothenburg University/Chalmers via this link.