lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Engelskans gamla uppsatser

Äldre examensuppsatser

Nedan finns en lista över äldre examensuppsatser i engelska. Uppsatserna finns arkiverade på Arkivcentrum Syd (Porfyrvägen 16, Lund, 046-222 16 70). Du kan gå dit och läsa uppsatser eller beställa fotokopior. För vidare information om öppettider, mm, se

Registret i pdf-filen nedan är sökbart. Tryck ctrl+f (command-f eller Apple-f på Mac) och skriv in sökord.