lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Bidrag till forskning om lärande och matematik

2017-11-03

Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, Stockholms universitet beviljats 4,5 miljoner kronor från Skolforskningsinstitutet.

De får bidrag för projektet "Digitala verktyg som metod för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik".

Av de 94 projekt som ansökte om bidrag beviljades fem stycken, enligt Skolforskningsinstitutets hemsida.