lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Presentation om syntolkning på Bokmässan

2017-09-25

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – forskning och praktik. Boken är den första av den här typen som knyter samman forskning och praktik. Jana kommer att presentera forskningen om syntolkning i Lunds universitets monter på Bokmässan i Göteborg.

Du kan se presentationen fredag 29 september kl 12.30 i Lunds universitets monter B06:62. Det finns en kort film som ger ett smakprov av ämnet här.

Boken Syntolkning – forskning och praktik har publicerats i samarbete mellan Lunds universitet, Stockholms universitet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).