lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Tidskrift för litteraturvetenskap

Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL) cirkulerar mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall, och under 2011 och 2012 fanns redaktionen vid Lunds universitet. Åren 2013-2014 finns redaktionen vid Stockholms universitet: