Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Forskning

Kinesiska

Antalet aktiva forskare vid ämnet kinesiska på Språk- och litteraturcentrum är litet och under gränsen för den kritiska massa som skulle motivera tal om universitetsämnets forskningsinriktning som sådan. Flera av oss forskar sedan många år tillbaka i miljöer som ligger utanför den traditionella sinologin, något som ytterligare talar emot idén om att vi på något sätt skulle vara något mer än x antal forskande individ(ualist)er. SOL-centrum är vårt gemensamma hem i institutionell bemärkelse, men i övrigt befinner vi oss som fria forskare i ett slags intellektuell exil bland filmvetare i Shanghai, språkpedagoger i Beijing, pragmatiker i den virtuella världen Second Life och historiker i det kalla krigets långa skugga – för att bara nämna några av de globala communities inom vilka vi f.n. omges av likasinnade, söker och erhåller stimulans och kritisk feedback.

F.n. forskar vi i första hand kring frågor som berör:

Fram till 2011 var några av oss inom ämnet länge engagerade i arbetet på en kinesisk-svensk ordbok som nu publicerats av Norstedts förlag. Arbetet på att vidareutveckla ordboken och bl.a. skapa en app baserad på den fortsätter under 2012–2013.

Forskare och forskningsprojekt

Forskare i Chinese Studies

Lars Ragvald, Professor Emeritus

Michael Schoenhals, Professor

Doktorander i Chinese Studies

Forskningsprojekt i Chinese Studies