lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Jewish studies at Lund University

Judaistik – eller Jewish Studies som det kallas i den engelskspråkiga världen – är det ämne där judendomens och det judiska folkets historiska, kulturella, religiösa och litterära uttryck och erfarenheter studeras.

För att kunna belysa och förstå denna religiösa och kulturella mångfald från biblisk tid till våra dagar vilar judaistikstudier på en tvärvetenskaplig grund där historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och sociologi utgör några av de centrala byggstenarna.

Till judaistik räknas även språkliga studier och inom ramen för judiska studier vid Lunds universitet kan man studera bibelhebreiska, modern hebreiska och jiddisch som språkliga komplement till övrigt kursutbud.

Jewish studies at Centre for Theology and Religious Studies

First cycleSemesters
Religious Studies and Theology: Level 1, 30 ECTS (CTRA12)spring 2018autumn 2018
Religious Studies and Theology: Level 1, 30 ECTS (CTRD12)spring 2018
Jewish Studies: Level 1 A, 15 ECTS (JUDA12)spring 2018
Jewish Studies: Jewish History and Culture, 7.5 ECTS (JUDA31)spring 2018
Jewish Studies: Jewish History and Culture, 7.5 ECTS (JUDD31)spring 2018
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7.5 ECTS (JUDA32)spring 2018
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7.5 ECTS (JUDD32)spring 2018
Jewish Studies: Level 1 B, 15 ECTS (JUDA13)autumn 2018
Jewish Studies: Judaism as Lived Religion, 7.5 ECTS (JUDA33)autumn 2018
Jewish Studies: Judaism as Lived Religion, 7.5 ECTS (JUDD33)autumn 2018
Jewish Studies: Classic Jewish Texts, 7.5 ECTS (JUDA34)autumn 2018
Jewish Studies: Classic Jewish Texts, 7.5 ECTS (JUDD34)autumn 2018
History of Religions and Religious Behavioural Science: Level 2, 15 ECTS (RHBB03)spring 2018
History of Religions and Religious Behavioural Science: Level 2, 15 ECTS (RHBD03)spring 2018
History of Religions and Religious Behavioural Science: Religion and Society Today, 7.5 ECTS (RHBB31)spring 2018
History of Religions and Religious Behavioural Science: Religion and Politics in History, 7.5 ECTS (RHBB32)spring 2018
Jewish Studies: Level 2, 15 ECTS (JUDB13)spring 2018
Jewish Studies: Judaism and Gender, 7.5 ECTS (JUDB36)spring 2018
Jewish Studies: Judaism and Gender, 7.5 ECTS (JUDD36)spring 2018
Jewish Studies: After Auschwitz - The Memory of the Holocaust, 7.5 ECTS (JUDB37)spring 2018
Jewish Studies: After Auschwitz - The Memory of the Holocaust, 7.5 ECTS (JUDD37)spring 2018
Jewish Studies: Jewish Mysticism, 7.5 ECTS (JUDD28)autumn 2018
Jewish Studies: Zionism - from Utopia to Ideology, 7.5 ECTS (JUDD29)autumn 2018
Jewish Studies: Level 3, 30 ECTS (JUDK03)autumn 2018
History of Religions and Religious Behavioural Science: Method Course, 7.5 ECTS (RHBC13)autumn 2018
Jewish Studies: Specialisation, 7.5 ECTS (JUDC13)autumn 2018
Jewish Studies: Bachelor's Degree Project, 15 ECTS (JUDK13)autumn 2018
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts, 10 ECTS (TRVN13)autumn 2018
Second cycle
History of Religions and Religious Behavioural Science: Second Cycle Course I, 15 ECTS (RHBR12)autumn 2018
History of Religions and Religious Behavioural Science: Jewish Studies - Second Cycle Course, 15 ECTS (RHBR44)spring 2018autumn 2018
Religious Studies and Theology: Method Course - Second Cycle, 15 ECTS (CTRR23)spring 2018
Religious Studies and Theology: Independent Study Course - Second Cycle, 15 ECTS (CTRR32)spring 2018autumn 2018
History of Religions and Religious Behavioural Science: Jewish Studies - Master's (60 credits) Thesis, 15 credits, 15 ECTS (RHBM54)spring 2018autumn 2018
History of Religions and Religious Behavioural Science: Jewish Studies - Master's (120 credits) Thesis, 15 credits, 15 ECTS (RHBM64)spring 2018autumn 2018
History of Religions and Religious Behavioural Science: Jewish Studies - Master's (120 credits) Thesis, 30 credits, 30 ECTS (RHBM74)spring 2018autumn 2018

Hebrew at Centre for Languages and Literature

Beginners coursesSemesters
Modern Hebrew: Elementary Course I, 15 ECTS (HEBA10)autumn 2018
Modern Hebrew: Elementary Course II, 15 ECTS (HEBA20)spring 2018

Special Area Studies at Department of History

First cycleSemesters
History: Antisemitism in Modern History, 7.5 ECTS (HISA32)
History of the Holocaust, 7.5 ECTS (SASH65)spring 2018