lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Italian Studies

Italienska talas av ca 60 miljoner människor, förutom i Italien främst i södra Schweiz. Dessutom talas italienska som första eller andra språk av italienska utvandrare i ett stort antal länder i världen.

Nar du läser italienska ägnar du dig inte bara åt själva språket, utan du får också spännande inblickar i det italienska samhället, dess kultur och litteratur och mycket mer. Texter av olika slag, videomaterial, konversation och eget skrivande är själva grunden i undervisningen.

Vi erbjuder kurser på alla nivåer. Nybörjarkurser ges på deltid/kväll och går även som internetbaserade distanskurser. I italienska kan du läsa kurser som inte kräver förkunskaper men också allmänna kurser där första nivån förutsätter förkunskaper från gymnasiet eller nybörjarkurs 2. Efter nivån 31-60 högskolepoäng kan man åka som utbytesstudent och studera upp till ett läsår vid något av våra kontaktuniversitet i Italien.

Gemensamt för samtliga kurser i italienska är att de avser att ge muntlig och skriftlig språkfärdighet, allmän kännedom om italienska språket och litteraturen samt orientering om kulturella och samhälleliga förhållanden i Italien.

Ämnet kan utgöra huvudämne i kandidat- respektive magisterexamen. Dessutom erbjuds nybörjarkurser på nivåerna 1-15 och 16-30 högskolepoäng.

Vårt land behöver fler personer som kan italienska. Om du inte vill bli lärare eller översättare är det lämpligt att du kombinerar italienskan med en annan yrkesutbildning. Ekonomer, ingenjörer och journalister är bara exempel på kategorier som genom sina kunskaper i italienska kan hitta just sin nisch i yrkeslivet.

Italian Studies

Head of Section
Vassilios Sabatakakis

Director of Studies
Petra Bernardini

Manager of Research and Research Education
Verner Egerland

Office

Student Counselling
H121c

Courses

Library Guide

FAQ