Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Spanish Studies

Spanska talas för närvarande av mellan 350 och 400 miljoner människor främst i Spanien, Latinamerika och USA. Ämnet spanska vid Lunds universitet är en inledning i studiet av humaniora inom det spansktalande kulturområdet och kombineras med språkträning. Denna språkträning är integrerad och syftar till läs-, hör-, skriv- och talfärdighet hos den studerande.

Nivåerna 31-60 och 61-90 högskolepoäng betonar den studerandes språktillägnande i ett kulturellt och språkligt medvetet sammanhang; på den högre nivån inriktas undervisningen på att utveckla ett vetenskapligt tänkesätt hos den studerande samtidigt som språket fortsätter att utvecklas.  Kurserna kan ingå i kandidat- och magisterexamen. De kan också efter beslut i vederbörande instans ingå i andra utbildningar. Dessutom erbjuds en nybörjarkurs på nivån 1-15 högskolepoäng och en på 15-30 högskolepoäng.

Gemensamt för samtliga kurser i spanska är att de avser att ge muntlig och skriftlig språkfärdighet samt orientering om kulturella och samhälleliga förhållanden i Spanien och Latinamerika. I övrigt är studierna främst inriktade på spansk språkvetenskap, skönlitteratur, film, litteraturhistoria samt på sakprosa och realia. Med sakprosa avses icke-litterär text, bl a tidningstext. Utmärkande för spanskämnet i Lund är just ambitionen att kombinera ett intellektuellt innehåll och en ökande språklig färdighet.

Studierna omfattar sålunda dels färdighetsmoment, dels kunskapsmoment. Dessa båda sidor av språkstudierna hör nära samman: så utgör kunskaper om de främmande ländernas förhållanden en del av språkbehärskningen och undervisningen i litteraturhistoria och realia bidrar till att öka skickligheten i skriftlig och muntlig språkfärdighet.

Till dig som vill läsa grundkursen i spanska! Testa din nivå genom att gå in på fliken Förkunskapskrav till vänster. 

Nedan ser du en schematisk översikt över den huvudsakliga studiegången i spanska. För att se hela kursutbudet i spanska skall du välja Kursutbud i menyn till vänster

Spanish Studies

Head of Section
Vassilios Sabatakakis

Director of Studies
Ingela Johansson

Manager of Research and Research Education
Christian Claesson

Manager of Research and Research Education
Carlos Henderson

Office

Student Counselling
H121b

Courses

Library Guide

FAQ

News

Ny kurs om nutida latinamerikansk film 2016-10-03