lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Två nya docenter på SOL

2017-09-01

Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Mari Bacquin som oavlönad docent i franska och Jon Helgason som oavlönad docent i litteraturvetenskap.

 

Vi gratulerar!

SOL-ledningen

Latest News

Commemorating the 200th Anniversary of Mary Shelley’s Frankenstein
2018-08-27
English Studies at SOL is participating in an international celebration of the 200th anniversary of ...

Ny docent på SOL
2018-08-24
Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Tomas Sniegon som oavlönad docent i ...

De Gruyter Best Junior Paper Award till SOL-doktorand
2018-08-13
In stiff competition with over 50 nominees, Nele Põldvere was the runner-up for the De Gruyter Best ...

Ny docent på SOL
2018-06-19
Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Eva Klingvall som oavlönad docent i ...

Kurslitteraturprisets hederspris till SOL-medarbetare
2018-06-14
Gunlög Josefsson och Katarina Lundin har fått kurslitteraturprisets hederspris för sin bok Nycklar ...

More news