Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Programmets struktur

Kandidatprogram i Europastudier med humanistisk profil, 180 hp

Du läser Europastudier under det första läsåret, ett europeiskt språk under det andra och avslutar utbildningen med en valbar termin (praktik, utbytesstudier eller valbara kurser om 30 hp) och kandidatuppsats.

Termin

Kurser

Kommentar

1

Europas kultur- och idéhistoria, 15 hp

 

Det nutida Europa, 10 hp

Grunder i projektledning och kommunikationsstrategier, 5 hp

 

2

Regionernas Europa: Central- och Östeuropa i fokus, 7,5 hp

Regionernas Europa: Medelhavsländerna i fokus, 7,5 hp

Regionernas Europa: Nordeuropa i fokus, 7,5 hp

Uppsatskurs, 7,5 hp

 

3

Språkstudier, 30 hp

Bl.a. danska, engelska, franska, grekiska, italienska,  rumänska, ryska, spanska, tyska

4

Språkstudier, 30 hp

Bl.a. danska, engelska, franska, grekiska, italienska, rumänska, ryska, spanska, tyska

5

Valbar termin, 30 hp

Praktik, 30 hp
Praktik, 15 hp + Valbar kurs, 15 hp
Utbytesstudier, 30 hp
Valbara kurser, 30 hp

 

6

Kandidatkurs 30 hp