lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Alumnporträtt

Vad kan man arbeta med efter studierna?

Språkkonsulter kan arbeta med ...

  • textgranskning och korrekturläsning
  • textbearbetning och textredigering
  • framställning av informationsmaterial
  • internutbildning av skribenter och talare   
  • klarspråk
  • språkliga utredningar
  • omarbetning till lättläst
  • policyfrågor, skrivregler och terminologi.

De språkkonsulter som finns ute i arbetslivet arbetar också som skribenter, journalister, redaktörer eller lärare. Språkkonsultutbildningen ger även en bra grund för vidare studier på avancerad nivå och forskarutbildning.

Annie på Bonnier Education

Innan Annie började på språkkonsultprogrammet visste hon bara att hon ville jobba med språk på något sätt. När hon hittade språkkonsultprogrammet sökte hon och kom in. Hon tog sin examen 2016 och fick jobb direkt på Bonnier Education.

Annie på Bonnier Education

ESS

Ess är en ideell yrkesförening för den som är, eller ska bli, examinerad språkkonsult i svenska från Göteborgs, Lunds, Stockholms eller Umeå universitet.

Länk till Ess