lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Courses available for application

Information

Sista anmälningsdag för höstterminen är 15 april och för vårterminen 15 oktober.

De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter urvalen öppnar för sen anmälan tidigast 15 juli respektive 15 december.

Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt.

Observera att en sen anmälan inte garanterar dig en plats på kursen. För många av våra utbildningar finns det dock goda möjligheter att få en studieplats. Hör av dig till respektive studievägledare för att höra hur chanserna är på just den kurs/det program du vill läsa. 

Sen anmälan våren 2018

Comparative Literature

Introduction courses

Danish

Introduction courses
Continuation courses

English Studies

Second cycle

Film Studies

Introduction courses
Second cycle

French Studies

Second cycle

German

Beginners courses

Greek (Modern Greek)

Second cycle

Italian Studies

Continuation courses
Second cycle

Linguistics and Phonetics

Introduction courses
Continuation courses
Second cycle

Middle Eastern Studies

Continuation courses

Spanish Studies

Introduction courses
Continuation courses
Second cycle

Swedish / Scandinavian Languages

Introduction courses

Yiddish

Introduction courses