lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Tidigare studenter berättar

Hanna Cinthio

"Jag började studera arabiska 95/96 någon gång, efter att ha bott en tid i Palestina där jag lärt mig en del lokal dialekt. Sedan fortsatte jag med Mellanösternkunskap, som jag läste så långt det gick, alltså till och med D-nivå. Magisterkursen hölls delvis i Jordanien, och det var just om situationen framförallt för kvinnor i Jordanien i relation till stamstrukturer, patriarkat och islam som jag skrev min magisteruppsats tillsammans med en kursare.

Nu var ju inte vägen riktigt så spikrak som det låter i texten ovan: från det att jag läst färdigt D-kursen till dess att jag faktiskt tog ut min examen hann det gå lång tid, närmare bestämt sju år. Det berodde inte så mycket på bristande disciplin som på det faktum att jag inte varit utan jobb en dag sedan jag sökte mig till arbetslivet. Jag har dels arbetat i Mellanöstern, först på en advokatbyrå i Gaza och senare som konsult åt Rädda Barnen i Beirut, men också inom olika verksamheter i Sverige där man behövt mer kompetens i mångfalds- och kulturfrågor. Jag har t ex jobbat med folkhälsoinsatser i invandrartäta områden i Malmö, som projektledare på BRIS och som specialist och redaktör på Länsstyrelsen med uppdrag att ta fram ett nationellt kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården. Just nu delar jag min tid mellan en tjänst som föreläsare i kulturmötesfrågor inom Malmö stad och en annan anställning på Rosengårdsskolan i Malmö där jag arbetar med att utveckla och anpassa sex- och samlevnadsundervisningen så att den ska fungera bättre för eleverna (av vilka 70 % faktiskt har arabiska som modersmål, så jag har extra nytta av mina språkkunskaper!).

Vid sidan av mina anställningar har jag dessutom drivit ett företag, Mecca, tillsammans med min tidigare kursare/kollega Marcus. Inom Mecca har vi under flera år sålt utbildningsinsatser på temat Mellanöstern samt mångkultur och integration till många olika verksamheter runtom i Sverige.

Jag upplever att min utbildning uppfattas som både exklusiv och attraktiv, och att jag haft enorm nytta av de kunskaper jag fick under åren vid Lunds universitet. Det blev inte sämre av att jag till sist tog ut min examen ..."

Hanna Cinthio

Läs fler berättelser