lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Tidigare studenter berättar

Andreas Qassim

"'Reality is stranger than fiction.' Sällan har denna klyscha varit så sann som 11/9 2001 då jag som filmvetenskapsstuderande kom ut från en visning av Independence Day – filmen i vilken Vita Huset sprängs i småbitar av utomjordingar – bara för att mötas av nyheterna om terrorattacken mot World Trade Center. Verkligheten överträffade definitivt fiktionen den gången. Händelsen fick mig att göra en studiemässig u-sväng. I den panik och rädsla som följde efter attacken växte en hemskt snedvriden bild av araber och muslimer fram i media, en bild som inte alls stämde överens med min egen. Jag ville ta mig bakom denna hysteriska paranoia och lära känna arabvärlden 'på riktigt'. Hur närmar man sig bäst ett område, ett folk och en kultur? Man studerar dess språk, så klart!

Arabiskan som läs- och skrivspråk kan förefalla svårforcerad till en början. Att lära sig uttyda och skriva de snirkliga krumelurerna är förvånansvärt enkelt, men det kräver sina 40p grammatiskt nötande av stamformer, verbböjning, oregelbunden plural etc. innan man har en tillräckligt solid grund för att verkligen börja lära sig språket. Men sen börjar det roliga! Som lyckligt lottad Linnaeuspalme-stipendiat fick jag möjligheten att åka till Amman och studera ett år vid University of Jordan (ett av mina bästa år någonsin!). Man fick sin dagliga dos standararabiska på det internationella språkcentret, men utanför universitetet fick man tillfälle att öva sin kommunikativa arabiska i taxin, i affären, på restaurangen och inte minst med sina vänner. Förutom den rent lingvistiska biten finns det mycket att se och uppleva i Jordanien, och det är nära och lätt att besöka grannar såsom Syrien, Libanon och Egypten.

Då det blev dags för uppsatsskrivande tog jag tillfället i akt att kombinera språkstudierna med mitt livslånga intresse av att teckna. Kandidatuppsatsen handlade således om arabiska barnserier och magisteruppsatsen om arabiska politiska skämtteckningar i dagspressen. Man har alltså ganska stor frihet i valet av uppsatsämne! Idag jobbar jag professionellt som serietecknare och illustratör. I framtiden hoppas jag kunna göra jobb både för den europeisk-amerikanska marknaden och för den arabiska. Jag har gjort enstaka översättningsjobb åt Egmont och Raoul Wallenberg-institutet."

Andreas Qassim
Magister i Modern Standardarabiska (100p)
(40p Mellanösternkunskap, 40p Filmvetenskap)
www.andreasqassim.com

Läs fler berättelser