lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Tidigare studenter berättar

Andreas Hallberg

"Jag började studera arabiska direkt efter studenten. Då visste jag bara att jag ville studera språk och valde arabiska dels eftersom jag ansåg att det var ett viktigt språk med tanke på situationen i Sverige och den politiska situationen i världen i stort, och dels eftersom jag tyckte att det skulle vara roligt att fördjupa mig i ett språk vars strukturer är helt annorlunda än de språk jag studerat tidigare.

Unders studiernas gång fördjupades mitt intresse för det arabiska språket och den arabisk-muslimska kultursfären i stort, och efter ett års arabiskastudier i Lund fick jag Linneaus-Palme-stipendiet för att studera vid Jordanska universitet i Amman. Det var mycket bra att först ha fått den teoretiska och grammatiska grunden för språket i Lund för att sedan utveckla den praktiska delen och ordförrådet under utlandsstudierna. Vi som kom från Lund hade mycket bra teoretisk kunskap jämfört med de andra utländska studenterna. Erfarenheten av att vistas i ett arabiskt land är oersättlig, både vad gäller de rena språkstudierna och den kulturella förståelsen. Att vistas en längre tid på plats ger också en inblick i politiska attityder som svårligen går att läsa sig till.

Efter året i Jordanien studerade jag islamologi i Lund parallellt med att jag tog min magisterexamen i arabiska.

När jag berättar för folk att jag studerar arabiska antar de för det mesta att det är av politiskt intresse, men jag vill helst arbeta inom den kulturella sektorn. Min magisteruppsats handlade om översättning av arabiska verb till svenska, och översättning, litterär översättning, är det som just nu lockar mig mest. Litteratur har alltid betytt mycket för mig personligen och jag är intresserad av den djupläsning som krävs för att göra en lyckad översättning av ett litterärt verk, och av den kreativa process det innebär att omskapa denna läsning till en svensk text.

Den här terminen studerar jag arabiska vid Damaskus universitet i Syrien inom kursen Arabiska: utlandsstudier vid ett arabiskt universitet, som ges i Lund."

Andreas Hallberg

Läs fler berättelser