lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Linguistics: Language Acquisition in Children and Adults

LINB05

Course code: LINB05
Swedish title: Lingvistik: Språkinlärning hos barn och vuxna
ECTS credits: 7.5

Semester:

NB! The information below was about spring 2017. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: spring 2017
Type of studies: part time, day
Study period: 2017-03-20 – 2017-06-04
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-75632

Teachers: Sven Strömqvist

Description

Kursens innehåll

Hur lär man sig språk? I kursen Språkinlärning hos vuxna och barn får du läsa både om hur små barn tillägnar sig sitt förstaspråk och om hur äldre barn och vuxna lär sig ett andraspråk. Under kursen kommer en rad olika teorier om språkinlärning att presenteras och diskuteras. Utvecklingen av fonologi, morfologi, syntax och ordförråd illustreras med autentiska exempel från inlärning av svenska som första- eller andraspråk. I kursen får du också göra en egen analys av språkligt material från språkinlärare. Dessutom diskuteras forskning kring språkundervisning och dess villkor.

Kursens placering

Studieämnet lingvistik kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (Filosofie kandidatexamen 180 hp). Denna kurs utgör också delkurs i Lingvistik, grundkurs (LINA13). Du behöver förkunskaper i lingvistik för att läsa kursen: Språkets struktur och funktion 7,5 hp eller annan introduktionskurs i lingvistik på högskolenivå.

Important dates – Autumn semester 2018

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
In Swedish
5 november 2018 – 20 januari 2019

Öppen för sen anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 12 500
First payment: SEK 12 500
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions