lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Prenumerera

Arkiv för nordisk filologi kostar för närvarande 260 SEK / årgång för privatpersoner och 300 SEK / årgång för institutioner.

Subskribenter får sig tillsända en ny årgång när den utkommit och med denna en faktura att betala.

Beställning av prenumeration eller enstaka nummer görs till nedanstående adress:

eddy.se ab
Box 1310
SE-621 24 Visby
Sverige
E-post:  saleseddyse