lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Arabiska

NybörjarkurserGes termin
Arabiska: Nybörjarkurs, 30 hp (ARAA10)höst 2018
Arabiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (ARAB15)höst 2018
Arabiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (ARAB16)vår 2018
Grundkurser
Arabiska: Grundkurs, 30 hp (ARAA20)vår 2018
Arabiska: Grundkurs I, 15 hp (ARAB17)höst 2018
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV, 7,5 hp (ARAC23)vår 2018
Arabiska: Kommunikativ arabiska IV, 7,5 hp (ARAC24)vår 2018
Fortsättningskurser
Arabiska: Fortsättningskurs, 30 hp (ARAA30)höst 2018
Arabiska: Textkurs, 7,5 hp (ARAC25)höst 2018
Arabiska: Tidningstext, 7,5 hp (ARAC26)höst 2018
Arabiska: Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (ARAC27)höst 2018
Arabiska: Skrivprocessen, 7,5 hp (ARAC28)höst 2018
Arabiska: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAC33)vår 2018
Arabiska: Språkhistoria, 7,5 hp (ARAC34)vår 2018
Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK01)vår 2018
Arabiska: Kandidatkurs, 30 hp (ARAK10)vår 2018
Avancerad nivå
Arabisk sakprosa I, 7,5 hp (ARAN01)vår 2018
Arabisk poesi och skönlitteratur I, 7,5 hp (ARAN02)höst 2018
Arabisk sakprosa II, 7,5 hp (ARAN03)
Arabisk poesi och skönlitteratur II, 7,5 hp (ARAN04)
Övrigt
Arabiska: Grundkurs II, 15 hp (ARAB18)
Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur, 15 hp (ARAB34)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: