lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursutbud

Arabiska

NybörjarkurserGes termin
Arabiska: Nybörjarkurs, 30 hp (ARAA10)vår 2014
Arabiska: Nybörjarkurs I - nätbaserad kurs, 15 hp (ARAB04)höst 2014
Arabiska: Nybörjarkurs II - nätbaserad kurs, 15 hp (ARAB05)vår 2014
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik I, 7,5 hp (ARAC01)höst 2014
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik II, 7,5 hp (ARAC11)vår 2014
Arabiska: Kommunikativ arabiska I, 7,5 hp (ARAC02)höst 2014
Arabiska: Kommunikativ arabiska II, 7,5 hp (ARAC12)vår 2014
Grundkurser
Arabiska: Grundkurs, 30 hp (ARAA20)höst 2014
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik III, 7,5 hp (ARAC21)höst 2014
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV, 7,5 hp (ARAC23)vår 2014
Arabiska: Kommunikativ arabiska III, 7,5 hp (ARAC22)höst 2014
Arabiska: Kommunikativ arabiska IV, 7,5 hp (ARAC24)vår 2014
Fortsättningskurser
Arabiska: Fortsättningskurs, 30 hp (ARAA30)vår 2014
Arabiska: Utlandsstudier vid ett arabiskt universitet, 1 termin, 30 hp (ARAA51)höst 2014
Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK01)vår 2014
Arabiska: Fördjupningskurs II, 15 hp (ARAB41)höst 2014
Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur, 15 hp (ARAB32)vår 2014
Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur i översättning, 7,5 hp (ARAB31)vår 2014
Arabiska: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAB33)vår 2014
Kurser på avancerad nivå
Arabisk poesi och skönlitteratur I, 7,5 hp (ARAN02)höst 2014
Arabisk poesi och skönlitteratur II, 7,5 hp (ARAN04)vår 2014
Arabisk sakprosa I, 7,5 hp (ARAN01)höst 2014
Arabisk sakprosa II, 7,5 hp (ARAN03)vår 2014

Denna sida visar det aktuella kursutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: