lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursutbud

Arabiska

NybörjarkurserGes termin
Arabiska: Nybörjarkurs, 30 hp (ARAA10)höst 2016
Arabiska: Nybörjarkurs I - nätbaserad kurs, 15 hp (ARAB04)
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik I, 7,5 hp (ARAC01)höst 2016
Arabiska: Kommunikativ arabiska I, 7,5 hp (ARAC02)höst 2016
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik II, 7,5 hp (ARAC11)vår 2016
Arabiska: Kommunikativ arabiska II, 7,5 hp (ARAC12)vår 2016
Grundkurser
Arabiska: Grundkurs, 30 hp (ARAA20)vår 2016
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik III, 7,5 hp (ARAC21)höst 2016
Arabiska: Kommunikativ arabiska III, 7,5 hp (ARAC22)höst 2016
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV, 7,5 hp (ARAC23)vår 2016
Arabiska: Kommunikativ arabiska IV, 7,5 hp (ARAC24)vår 2016
Fortsättningskurser
Arabiska: Fortsättningskurs, 30 hp (ARAA30)höst 2016
Arabiska: Utlandsstudier vid ett arabiskt universitet, 1 termin, 30 hp (ARAA51)
Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur i översättning, 7,5 hp (ARAB31)vår 2016
Arabiska: Textkurs, 7,5 hp (ARAC25)höst 2016
Arabiska: Tidningstext, 7,5 hp (ARAC26)höst 2016
Arabiska: Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (ARAC27)höst 2016
Arabiska: Skrivprocessen, 7,5 hp (ARAC28)höst 2016
Arabiska: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAC33)vår 2016
Arabiska: Språkhistoria, 7,5 hp (ARAC34)vår 2016
Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK01)vår 2016
Arabiska: Kandidatkurs, 30 hp (ARAK10)vår 2016
Avancerad nivå
Arabisk sakprosa I, 7,5 hp (ARAN01)
Arabisk poesi och skönlitteratur I, 7,5 hp (ARAN02)höst 2016
Arabisk sakprosa II, 7,5 hp (ARAN03)
Arabisk poesi och skönlitteratur II, 7,5 hp (ARAN04)

Denna sida visar det aktuella kursutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: