lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursutbud

Arabiska

NybörjarkurserGes termin
Arabiska: Nybörjarkurs, 30 hp (ARAA10)höst 2015
Arabiska: Nybörjarkurs I - nätbaserad kurs, 15 hp (ARAB04)
Arabiska: Nybörjarkurs II - nätbaserad kurs, 15 hp (ARAB05)vår 2015
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik I, 7,5 hp (ARAC01)höst 2015
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik II, 7,5 hp (ARAC11)vår 2015
Arabiska: Kommunikativ arabiska I, 7,5 hp (ARAC02)höst 2015
Arabiska: Kommunikativ arabiska II, 7,5 hp (ARAC12)vår 2015
Grundkurser
Arabiska: Grundkurs, 30 hp (ARAA20)
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik III, 7,5 hp (ARAC21)höst 2015
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV, 7,5 hp (ARAC23)vår 2015
Arabiska: Kommunikativ arabiska III, 7,5 hp (ARAC22)höst 2015
Arabiska: Kommunikativ arabiska IV, 7,5 hp (ARAC24)vår 2015
Fortsättningskurser
Arabiska: Fortsättningskurs, 30 hp (ARAA30)höst 2015
Arabiska: Kandidatkurs, 30 hp (ARAK10)vår 2015
Arabiska: Utlandsstudier vid ett arabiskt universitet, 1 termin, 30 hp (ARAA51)höst 2015
Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK01)vår 2015
Arabiska: Fördjupningskurs II, 15 hp (ARAB41)
Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur, 15 hp (ARAB32)
Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur i översättning, 7,5 hp (ARAB31)vår 2015
Arabiska: Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (ARAC27)höst 2015
Arabiska: Skrivprocessen, 7,5 hp (ARAC28)höst 2015
Arabiska: Språkhistoria, 7,5 hp (ARAC34)vår 2015
Arabiska: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAC33)vår 2015
Arabiska: Textkurs, 7,5 hp (ARAC25)höst 2015
Arabiska: Tidningstext, 7,5 hp (ARAC26)höst 2015
Kurser på avancerad nivå
Arabisk poesi och skönlitteratur I, 7,5 hp (ARAN02)höst 2015
Arabisk poesi och skönlitteratur II, 7,5 hp (ARAN04)
Arabisk sakprosa I, 7,5 hp (ARAN01)
Arabisk sakprosa II, 7,5 hp (ARAN03)vår 2015

Denna sida visar det aktuella kursutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: